Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

Yayınlar

Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerde ve vergi dairelerinde uygulamaya yön verilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için Başkanlığımızca farklı konularda veya aynı konuda farklı tarihlerde tamimler yayınlanmaktadır. Uygulama tamimleri, kanun, tebliğ, sirküler ve iç genelgelerin yoğrulduğu ve birebir uygulamada yapılması gereken hususları belirleyen normlardır. Kanun, tebliğ, sirküler ve iç genelgelere aykırı olmamak kaydıyla tamimler, uygulamanın her iki tarafı için de bağlayıcıdır.

Söz konusu tamimlerimizi bir taraftan konu bütünlüğü içinde tek bir ortak metinde toplarken diğer taraftan da ortaya çıkan metinleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mükelleflerimize ve mükelleflerimizle aramızda köprü görevi gören meslek mensuplarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için ŞEFFAFLIK vazgeçilmezlerimizdendir. Bu bağlamda şeffaflaşmayı, karanlığın üzerine giden aydınlık gibi görüyor ve karanlık hiçbir köşe bırakmamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarda,

  • tüm mükellef, meslek mensubu ve çalışanlarımızın haberdar edilmesi,
  • doğru bilgilendirme yapılması,
  • tüm mükelleflerimize eşit uygulamaların yapılması,
  • uygulama birliğinin sağlanması ve
  • uygulamalar üzerinde kamuoyu denetiminin sağlanması
    hedeflenmektedir.

Ayrıca tamimlerimizin meslek mensupları, mükellefler, akademik çevreler ve diğer illerde görev yapan maliye mensupları tarafından ilgiyle takip edildiğini bilmekteyiz. Ortaya çıkan tamimlerin müşterek esere dönüşmesi, ihtiyaçlara cevap vermesi, eksikliklerin giderilmesi için görüş ve düşüncelerinizi tamim@ivdb.gov.tr adresiyle paylaşabilirsiniz.

YAYIN TARİHİ
YAYIN ADI
Bağlantı
 2015
6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ
2014
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİGİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınları için tıklayınız

Türkçe