Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 02/07/2020
E.g., 02/07/2020
2
Mart
2018
1 Mart 2018 Tarihinde Meslekte Birlik ve İstanbul Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen '' Gelir Vergisi ve Beyanname Düzenleme Esasları'' konulu seminer, Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürü Sayın Rıza BİLGİÇ'in konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşmiştir....
1
Mart
2018
Mükelleflerimize etkin ve verimli hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, ÖTV uygulamalarının ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde sağlıklı ve düzenli işleyişinim sağlanması amacıyla, Başkanlığımıza bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin yetk...
1
Mart
2018
Mükelleflerimize etkin ve verinli hizmet verebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilçe idari sınırları göz önüne alınarak yeni bir vergi dairesi müdürlüğü olan Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü 01/03/2018 tarihinde faaliyete geçmi...
14
Şubat
2018
Başkanlığımız tarafından ön başvurusu alınan konser programına  yeterli talep olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.  ...
13
Şubat
2018
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU...
13
Şubat
2018
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan konuşmacı olarak Tahsilat Grup Müdürümüz Rıza BİLGİÇ'in katıldığı, İstanbul Vergi Merkezi ile İktisadi Kalkınma Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları” paneli 1 Şubat 2018 ta...

Sayfalar