Buradasınız

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. Başvuru yapmadan önce,  “ Özelge Arama Sistemi” ve  “ Sıkça Sorulan Sorular  sayfalarında yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca Vergi İletişim Merkezi hattından (189), vergisel konularda danışma, ihbar yönetimi ve MTV işlemlerine ilişkin bilgi alabilirsiniz.

İlgili Mevzuat : 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri:
Açıklama
Tebliğ ve Ücret Tarifesi


Elektronik Başvuru Formu:

    Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurularda;

Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.

Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi, Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir. 

 

Adres : Gelir İdaresi Başkanlığı
    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
    Bilgi Edinme Birimi
    İlk Adım Cad. Dikmen / ANKARA
Fax : 0 (312) 415 28 26

 

Not:Bilgi Edinme Başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığının, Elektronik Bilgi Edinme Başvuruları Hakkındaki yazısına istinaden , 10.11.2017 tarihinden itibariyle bilgi edinme başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Edinme Formu kanalıyla CİMER sistemi üzerinden yapılmaktadır. Mail ile yapılan başvurular sisteme düşmemekte olup, mükelleflerimizin bu form üzerinden müracaatlarını yapması gerekmektedir.  

Adres: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Bilgi Edinme Müdürlüğü 
Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL
Telefon: 212- 453 82 00

Undefined