Buradasınız

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Yeni Sayfa 1

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Ekli listede adı geçen adayın anılan göreve atanabilmesi için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 21/09/ 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.       

 

İSTENİLEN BELGELER

1-) Nufus Cüzdan Fotokopisi (3Adet) 

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler: 

- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler (Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi)  

- Ortaokul veya lise öğrenimini normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)  

3- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı 

4-Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)
 

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

(Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)  

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

- Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır.  

6- Mal bildirimi formu (Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)  

7- Son üç ay içinde çekilmiş altı (6) adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)
 

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge 

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,  (Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)  

ADSOYAD
MEHMETAKYÜZ
ERENAYTAÇ
ESRAKALAY DÖNMEZ