Buradasınız

31. Vergi Haftası Mesajı

31. Vergi Haftası Mesajı

Vergi Dairesi Başkanımızın 31. Vergi Haftası Mesajı

24 Şubat -01 Mart 2020 tarihleri arasında 31 incisini  kutlayacağımız Vergi Haftası’nın amacı; toplumun tüm kesimlerine vergiyi sevdirmek, sağlıklı bir vergi bilinci oluşturarak yaygınlaştırmak ve vergiyi isteyerek ödeme alışkanlığını arttırmayı sağlamaktır

Biliyoruz ki , Vergi Haftası kutlamaları için öngörülen amacın gerçekleşmesi uzun bir süreci gerektirir. Ancak hepimizin bildiği bir başka husus da verginin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmadığı ve kayıtdışı ekonomi önlenemediği müddetçe kamu harcamalarının finansmanında kullanılan diğer araçların bütçe ve ekonomi üzerinde ne denli olumsuz yansımalara sebep olduğudur.

Bu ekonomik gücün altındaki en önemli unsur ise ülkemizin vergi gelirleridir. Ekonominin kalbi olan İstanbulumuzun toplam vergi gelirleri içinde büyük bir paya sahip olduğunu göz önüne aldığımızda ise sorumluluğumuz bir kat daha artmaktadır. Bu Ülkenin kalkınmasında aktif bir rol oynamaktan daha öte manevi bir hazzın olmadığı düşüncesiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak tüm mükelleflerimizi bu manevi hazdan daha fazla hissedar olmaya davet ediyoruz.

Adil, tarafsız, şeffaf ve özverili bir şekilde çalışan personeli ile tüm mükelleflerimize en iyi kamu hizmeti vermek suretiyle bu haklı gururun, manevi hazzın yaşanmasına aracılık etmeye Başkanlığımız hazırdır. Vergisini beyan edip ödemeye çalışan mükellefin karşısında değil yanında olan mükellef odaklı bir hizmet anlayışı, Başkanlığımızın temel prensiplerindendir.

Başkanlığımız bir taraftan mükellef odaklı bir hizmet anlayışı sergilerken bir taraftan da vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, rekabet eşitliğinin sağlanması ve vergilendirilmemiş kazançların önüne geçilmesi için gerekli yaygın yoğun denetimlere öncelik verecektir. Bu konuda meslek grupları ve odaları ile irtibat halinde olunacak, pasif bir bekleyiş ve beklenti içinde değil aktif ve etkin bir şekilde görev ve sorumluluklarımız yerine getirilecektir.

Tüm bu beklenti ve hedefler doğrultusunda 31 inci Vergi Haftasını kutlarken Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan mükelleflerimize, bu mükelleflerimize sabırla özveriyle iyi şekilde hizmet sunan personelimize, vergi haftası etkinliklerimize, konserleri, tiyatroları, senaryoları ve programlarıyla gönülden destek verenlere selam, saygı ve şükranlarımı sunarım.

 

Rıza BİLGİÇ 
İstanbul Vergi Dairesi Başkan V.

Undefined