Buradasınız

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Yeni Sayfa 1

Ekli listede adı geçen adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 09 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Kat:4 Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)
- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.
- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.
- Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise hem eski hem yeni nüfus cüzdanının aslı ve üçer adet fotokopisi getirilecektir.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:
- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler (Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi)

3- Son üç ay içinde çekilmiş altı adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerlik ile ilgili belge örneklerinin de teslim edilmesi gerekmektedir.)

5- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı, 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) 

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

- Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise formdaki eksik kalan bilgiler eski nüfus cüzdanından bakılarak doldurulacaktır.

- Formun tamamı büyük harflerle bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

7- Mal bildirimi formu 

-Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

NOT: 

- 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.ivdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. 

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.   

 

ADISOYADI
AHMETALAGÖZ
ANIL ERDEMTOPRAK
FURKANKOZALAK
HAKANSABANCI
HAKANDEMİRCAN
MEHMETDOKUMACI
NECLAKAYA
SONGÜLKORKMAZ
ŞAHİNTANRIKULU
TURHALKAPLAN