Buradasınız

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olup, Yedek Listede Yer Alan Adaylara Duyuru

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olup, Yedek Listede Yer Alan Adaylara Duyuru

Yeni Sayfa 1

>> 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olup, yedek listede yer alan adaylardan istenecek belgeler. 
   
 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve yedek listede isimleri yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak  en geç 26-07-2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Adnan Menderes Bulvarı Akşemsettin Mah. Vatan Cad. No:56 Kat:4 Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 
   
 İSTENİLEN BELGELER 
  
 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet) 
 - Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir. 
 - Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır. 
   
 2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler: 
  
 - Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, 
 - Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.) 
 - Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği 
   
 3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.) 
   
 4- Erkek adaylar için askerlik ile ilgili durumlarını gösteren belge 
 (Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi, askerlikten muaf olan adaylar için muafiyet belgesi, askerliği tecilli olan adaylar için tecil belgesi.) 
   
 5- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin belge
   
 6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) 
   
 * “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususla” yazısına göre doldurulacaktır. 
  
 - Formun tamamı büyük harflerle ve kısaltma yapılmadan bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulacaktır. 
 - Güvenlik Soruşturması Formundan 2 adet çıktı alınacaktır. Ayrıca taşınabilir belleğe kaydedilerek ilgililerin başvuru esnasında yanlarında bulundurmaları  gerekmektedir. 
   
 7- Mal bildirimi formu 
 - Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır. 
   
 8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge 
    
   
 NOT: 
 - 6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.ivdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır. 
 - Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz. 
 - Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 - Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır. 
 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 
 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.   

YEDEK NOADAY NOADISOYADI
1100579YUSUF BULUT
2108942BİLALKURTARAN
3103810FATMAAYDIN