Buradasınız

11. Kalkınma Planı Hazırlığı Vatandaş Anketi

11. Kalkınma Planı Hazırlığı Vatandaş Anketi

Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının kapsadığı dönem (2014-2018) tamamlanmak üzeredir. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, 2019 - 2023 yıllarını kapsamak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında vatandaşların doğrudan kalkınma planı sürecine dâhil olması, etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde yaygın bir toplumsal katılımın sağlanmasına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr linkinden ulaşılabilmekte olup anket, 28 Şubat 2018 tarihine kadar erişime açık olacaktır.