İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Birim İlşetişim

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Soru 1 – Veraset ve İntikal Vergisi’nin konusu nedir?

Soru 2 -Beyanname verme süresi ne kadardır?

Soru 3 -Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi hangi Vergi Dairesine verilir?

Soru 4 -Veraset yoluyla intikallerde neler beyan edilmelidir?

Soru 5 -Beyannamede olması gereken unsurlar nelerdir?

Soru 6 -Vekaletname ile beyanname verilebilir mi?

Soru 7 -Beyanname ile birlikte verilmesi gereken belgeler nelerdir?

 

 

©2011-2012 Her Hakkı Saklıdır. T.C. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı