GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
-Yıllar İtibariyle-
  2004 Döneme Uygulanacak Oran 2005 Döneme Uygulanacak Oran 2006 Döneminden İtibaren Uygulanacak Oran
(01.01.2004'ten itibaren) (01.01.2005'ten itibaren) (01.01.2006'dan itibaren)
KURUM GEÇİCİ VERGİ 33% 30% % 20  (*)
5520  Sayılı KVK'nun 32. maddesi
GELİR GEÇİCİ VERGİ 20% 20% % 15 (**)

(*)   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 1/11. maddesi: 1/1/2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde % 30 oranına göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin anılan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutarı aşan kısmı, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

(**) 5479 S.K.'la Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesindeki değişiklik.

 

Gecikme Zammı/Faizi Hesaplaması