TAHAKKUKTAN VAZGEÇME
(V.U.K. MÜK. MADDE:115)

 
V.U.K. Mük.Mad.: 115 (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 460)
  Tutar
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı ….........................................
24,00 TL
TL.’sını (24,00 TL. dahil) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir.
Yıl
 Genel Tebliğ
 
2015 (VUK Genel Tebliği Sıra No:422) 23,00 TL
2014 (VUK Genel Tebliği Sıra No:411) 21,00 TL
2013 (VUK Genel Tebliği Sıra No:422) 21,00 TL
2012 (VUK Genel Tebliği Sıra No:411) 20,00 TL
2011 (VUK Genel Tebliği Sıra No:402) 19,00 TL
2010 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 393)     18,00 TL
2009 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 388)     17,90 TL
2008 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 378)  16,00 YTL
2007 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 364)  15,00 YTL
2006 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 354)  14,00 YTL
2005 (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 342 13,00 YTL