TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN.

(6183 SAYILI KANUN MADDE:106)

MİKTARI UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI
20.- TL 28/02/2009 (213 S.K. Kapsamı Dışındaki Diğer Amme Alacakları) 5838 Sayılı Kanun
10.- TL 28/02/2009 (213 S.K. Kapsamına Giren Amme Alacakları) 5838 Sayılı Kanun
8.-YTL 01/01/2005 - 27/02/2009 2004/8267 Sayılı Karar