DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİ (2016 YILI)

 
 
Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 8,8
b) Beyanname 8,8
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,6
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 87,5
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,5
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - Nüfus cüzdanları 8
7 - Aile cüzdanları 80
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri 108,5
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,5
11 - Motorlu araç trafik belgesi 108,5
12 - Motorlu araç tescil belgesi 81,5
13 - İş makinesi tescil belgesi 81,5
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,6
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8