DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİ (2017 YILI)
Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :  
     a) Noter kağıdı 9,5
     b) Beyanname 9,5
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 - Pasaportlar 94
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –  
(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen  
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  
kimlik kartı 16
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32
7 - Aile cüzdanları 86
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri 117
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117
11 - Motorlu araç trafik belgesi 117
12 - Motorlu araç tescil belgesi 88
13 - İş makinesi tescil belgesi 85
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,6
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,5
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63
17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63
 
 

 

DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİ (2016 YILI)
 

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 8,8
b) Beyanname 8,8
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,6
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 87,5
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,5
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - Nüfus cüzdanları 8
7 - Aile cüzdanları 80
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri 108,5
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,5
11 - Motorlu araç trafik belgesi 108,5
12 - Motorlu araç tescil belgesi 81,5
13 - İş makinesi tescil belgesi 81,5
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,6
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8