DEĞERLİ KAĞITLAR VE BEDELLERİ (2015 YILI)

40 SERİ NO'LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 
 
Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 8,3
b) Beyanname 8,3
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 16,6
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 82,5
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 55
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - Nüfus cüzdanları 7,5
7 - Aile cüzdanları 75
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri 102
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 102
11 - Motorlu araç trafik belgesi 102
12 - Motorlu araç tescil belgesi 76,5
13 - İş makinesi tescil belgesi 76,5
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,25
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 7,5