EĞİTİME KATKI PAYI VE ÖZEL İŞLEM VERGİSİ MİKTARLARI
DAYANAĞI: 4306 SAYILI KANUN VE 4605 SAYILI KANUN EĞİTİME KATKI PAYI ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
22.07.2003   01.01.2002 22.07.2003
Gümrük İdarelerine verilen beyannameler için.  5.000.000   10.000.000  15.000.000
Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde. 10.000.000   20.000.000 20.000.000
Spor-Toto, Spor-Loto, Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için.  20.000   60.000  60.000.000
At Yarışlarında oynanan her bir bilet için.  40.000   120.000  120.000
Silah Taşıma ve Bulundurma vesikaları için. 50.000.000   120.000.000  200.000.000
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden. 25.000.000   60.000.000 100.000.000
Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığından düzenlenen; 2.500.000   4.500.000 7.000.000
Her bir bilet için.        
Dönüşlü biletler için. 5.000.000   9.000.000  14.000.000
Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden. 7.000.000   10.000.000 16.000.000
Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından. 10.000.000   15.000.000 25.000.000
         
DAYANAĞI: 4306 SAYILI KANUN VE 4605 SAYILI KANUN EĞİTİME KATKI PAYI ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
01.09.1997 01.01.2001 01.12.1999 01/01/2001 31/12/2001
31.12.2000 31.12.2000
Vergi Dairelerine ve Belediyelere verilen beyannameler ile S.S.K. ‘ya verilecek olan sigorta prim bildirgeleri için. 500.000 1.000.000 500.000 2.000.000
Gümrük İdarelerine verilen beyannameler için. 1.000.000 4.000.000 1.000.000 8.000.000
Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000
Spor-Toto, Spor-Loto, Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için. 10.000 20.000 10.000 40.000
At Yarışlarında oynanan her bir bilet için. 20.000 40.000 20.000 80.000
Silah Taşıma ve Bulundurma vesikaları için. 20.000.000 30.000.000 20.000.000 60.000.000
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden. 10.000.000 15.000.000 10.000.000 30.000.000
Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığından düzenlenen; 500.000 1.500.000 500.000 3.000.000
Her bir bilet için.        
Dönüşlü biletler için. 1.000.000 3.000.000 1.000.000 6.000.000
Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden. 2.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000
Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından. 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000

01.01.2004 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen işlemlerden  5035 sayılı Kanun ile Eğitime Katkı Payı kaldırılmıştır. 

4481 sayılı Kanun ile konulan Özel İşlem Vergisinin yürürlük  tarihi 31.12.2003 tarihinde sona erdiğinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen  işlemlerden Ö.İ.V. tahsil edilmeyecektir.