FİNANSMAN GİDER KISITLAMA ORANI
2004 yılına ilişkin son geçici vergi dönemi için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı (Kurumlar Vergisi Sirküleri/14) 36,50%
 (Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, 2004 yılına ilişkin son geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (% 36,5 x % 25 =) % 9,1 ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır)
2003 Yılı 4.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranında esas alınacak indirim oranı (01.10.2003 - 31.12.2003) (KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ 3) 59,80%
2003 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranında esas alınacak indirim oranı (01.07.2003 - 30.9.2003) (84 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) 62,09%
2003 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranında esas alınacak indirim oranı (01.01.2003 - 30.6.2003) (82 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) 72,23%
2003 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranında esas alınacak indirim oranı (01.01.2003 - 31.3.2003) (80 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) 66,15%
2002 Yılı 4.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranı (01.10.2002 - 31.12.2002) (79 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) 22,70%
2002 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranı (01.01.2002 - 30.09.2002) (78 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) 20,80%
2002 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi yılı için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranı (01.01.2002 - 30.06.2002) 19,66%
2002 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi için uygulanacak  finansman gideri kısıtlama oranı (01.01.2002 - 31.03.2002) 20,80%