BEYANNAME İMZALATMA SINIRI
 

2016 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

Noterler
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler
2015 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı  157.000 TL
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı  225.000 TL
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı  114.000 TL
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı  225.000 TL