Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelik Tutarları
 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/16

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
 

Bilindiği üzere, 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Diğer taraftan, 3 Ocak 2014 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 yılı Aralık ayında 2013 Yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı bu artışı göz önünde bulundurarak, 03 Ocak 2014 tarihli ve 27998389.115913 sayılı Genelge ile yukarıda belirtilen katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir.

Dönem 01.01.2014 – 30.06.2014
Aylık Katsayısı 0,076998
Taban Aylık Katsayısı 1,205274
Yan Ödeme Katsayısı 0,024416
 

Buna göre, 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen yeni gelir dilimlerinin yer aldığı tablo aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
1.936,76 ve fazlası 48,5
1.922,90 - 1.936,75 40,5
1.753,50 - 1.922,89 37,5
1.537,91 - 1.753,49 35
1.275,73 - 1.537,90 31
1.275,72 ve daha aşağısı 30

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

2) 01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar 17 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

 

(BRÜT AYLIK TUTARLARI TL)
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 101 95 80
İsveç (İsveç Kronu) 1.359 1.085 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617 492 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 101 95 80
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 100 95 80