KAR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER (2015  Yılı)
Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış
Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 130.000 150.000 170.000 190.000
Şeker - Çay 106.000 130.000 120.000 160.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto  vb. 106.000 130.000 120.000 160.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto- Sigara-Tütün  106.000 130.000 120.000 160.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 150.000 160.000 190.000 220.000
         
KAR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER (2014  Yılı)
EMTİANIN CİNSİ  Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
  Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yılık Satış Ölçüsü (TL.) Yıllık Alım Ölçüsü (TL.) Yılık Satış Ölçüsü (TL.)
Değerli Kağıt 120.000 140.000 160.000 180.000
Şeker – Çay 97.000 120.000 110.000 150.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto   vb. 97.000 120.000 110.000 150.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -  İspirto- Sigara-Tütün 97.000 120.000 110.000 150.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 140.000 150.000 180.000 200.000