İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER (GÜNCELLEME: 20/01/2014)
 

İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER
                             
A- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
                             
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI
11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 9 306.000 330.000 364.000 392.000 407.000
29/2 612.000 660.000 728 .000 784.000 814.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000 86.000 95.000 102.000 106.000
                             
B- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER
                             
  2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004   Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin) 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin) 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004    Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin) 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin) 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004    Tarihinden Sonra  Verilen Beyannameler İçin)
                             
C- YMM'LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER
                             
İŞLEM TÜRÜ 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç)
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 16.000 17.000 19.000 20.000 21.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 48.000 51.000 57.000 60.000 63.000
                             
D- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK KDV İADESİ ALINMASINA İLİŞKİN LİMİTLER
                             
  2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2013 YILI
İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 13.300 14.300 15.800 17.000 17.700