EMLAK VERGİSİ ORANLARI
(29.07.1998'den itibaren)

Meskenlerde Binde 1
Diğer Binalarda Binde 2
Arazilerde Binde 1
Arsalarda Binde 3

Bu oranlar 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulandığından, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin 2002 yılı ve sonraki dönemlere ait Emlak Vergisi Oranları:

Meskenlerde Binde 2
Diğer Binalarda Binde 4
Arazilerde Binde 2
Arsalarda Binde 6