FATURA  DÜZENLEME  SÜRESİ
( MADDE:231/5)


 FATURA, MALIN TESLİMİ  VEYA HİZMETİNİN YAPILDIĞI TARİHTEN  İTİBAREN AZAMİ YEDİ GÜN İÇİNDE DÜZENLENİR. BU SÜRE İÇERİSİNDE DÜZENLENMEMİŞ FATURALAR  HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILIR.