BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
(G.V.K. MADDE:47)

YILI İŞYERİ KENDİSİNE AİTSE EMSAL KİRA BEDELİ, DEĞİLSE YILLIK KİRA TOPLAMI DAYANAĞI
BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE DİĞER YERLERDE
2016 6.300.-TL 4.200.-TL 290 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2015 6.000.-TL 4.000.-TL 287 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2014 5.500.-TL 3.800.-TL 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2013 5.300.-TL 3.700.-TL 284 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2012 5.000.-TL 3.500.-TL 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2011 4.600.-TL 3.200.-TL 278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2010 4.300.-TL 3.000.-TL 273 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2016 için 6.300.-TL.,  diğer yerlerde 2016 için 4.200.-TL. aşmamak.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.