2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
 
Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.600 2.000 1.600 1.370 1.160
2. Grup 1.600 1.200 1.000 800 690
3. Grup 1.160 800 690 500 400
4. Grup 500 400 300 260 200
5. Grup 300 260 179 168 137
6. Grup 168 137 90 80 58
7. Grup 58 46 32 27 21

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 
Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.250 2.500 2.000 1.712 1.450
2. Grup 2.000 1.500 1.250 1000 862
3. Grup 1.450 1.000 862 625 500
4. Grup 625 500 375 325 250
5. Grup 375 325 223 210 171
6. Grup 210 171 112 100 72
7. Grup 72 57 40 33 26

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.300 1.000 800 685 580
2. Grup 800 600 500 400 345
3. Grup 580 400 345 250 200
4. Grup 250 200 150 130 100
5. Grup 150 130 89 84 68
6. Grup 84 68 45 40 29
7. Grup 29 23 16 13 10

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.