2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi  
           
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.300 1.800 1.500 1.200 1.000
2. Grup 1.500 1.100 890 700 600
3. Grup 1.000 770 600 480 380
4. Grup 480 380 290 230 180
5. Grup 290 230 160 150 120
6. Grup 150 120 80 70 50
7. Grup 50 40 29 24 19
           
Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi    
           
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.875 2.250 1.875 1.500 1.250
2. Grup 1.875 1.375 1112 875 750
3. Grup 1.250 962 750 600 475
4. Grup 600 475 362 287 225
5. Grup 362 287 200 187 150
6. Grup 187 150 100 87 62
7. Grup 62 50 36 30 23
           
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması      
           
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.150 900 750 600 500
2. Grup 750 550 445 350 300
3. Grup 500 385 300 240 190
4. Grup 240 190 145 115 90
5. Grup 145 115 80 75 60
6. Grup 75 60 40 35 25
7. Grup 25 20 14 12 9

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.