2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.500 1.900 1.600 1.300 1.100
2. Grup 1.600 1.200 970 770 660
3. Grup 1.100 800 660 500 400
4. Grup 500 400 300 250 190
5. Grup 300 250 170 160 130
6. Grup 160 130 88 77 55
7. Grup 55 44 31 26 20
           
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.125 2.375 2.000 1.625 1.375
2. Grup 2.000 1.500 1212 962 825
3. Grup 1.375 1.000 825 625 500
4. Grup 625 500 375 312 237
5. Grup 375 312 212 200 162
6. Grup 200 162 110 96 68
7. Grup 68 55 38 32 25
           
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.250 950 800 650 550
2. Grup 800 600 485 385 330
3. Grup 550 400 330 250 200
4. Grup 250 200 150 125 95
5. Grup 150 125 85 80 65
6. Grup 80 65 44 38 27
7. Grup 27 22 15 13 10

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.