AMME ALACAĞININ SONA ERMESİ
 

VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ
a) ÖDEME İLE
b) ZAMANAŞIMI İLE
c) MAHKEME KARARI İLE
d) DÜZELTME İLE
VERGİ CEZASININ SONA ERMESİ
a) ÖDEME İLE
b) ZAMANAŞIMI İLE
c) YANILMA İLE
d) PİŞMANLIK VE ISLAH İLE
e) ÖLÜM İLE
f) MÜCBİR SEBEPLER İLE
g) CEZADA İNDİRİM İLE
i) AF İLE
h) UZLAŞMA İLE
k) TERKİN İLE