BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ
(Kanun No: 4325)Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Organize Sanayi Bölgelerine öncelik verilmek üzere en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere, hazineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir.

Belirlenecek istihdam esaslarına yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.