ÖZELGE TALEP FORMU

ÖZELGEYİ HÜKÜMSÜZ KILAN UNSURLAR:

Verilen özelgeler, özelgenin talep edildiği ilgili vergilendirme döneminde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde geçerlidir. Olayın gerçek mahiyetinin mükellefin özelge talebinde belirttiği hususlardan farklı olduğunun anlaşılması durumunda ve Özelge Talep Formunun ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda verilmiş olan özelge geçersiz olacaktır.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE İDARE ÖZELGE TALEBİNİ REDDEDEBİLİR:

1) Başkalarının vergi durumlarına ait bilgi ve açıklama talepleri
2) Mükelleflerce yargıya intikal ettirilen olaylara ilişkin özelge talepleri
3) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce incelemeye konu olan işlemle ilgili özelge talepleri
4) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve açıklama talepleri
5) Vergi kanunlarının Maliye Bakanlığına yetki verdigi konulara ilişkin talepler
6) Vergi Usul Kanununun 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikayet yoluyla müracaat talepleri
7) Başvuru sahibinin kimliği belirlenemiyorsa,
8) Yetkili makamin talep edecegi ilave belge ya da bilgilerin zamanında verilmemesi durumunda,

Özelge Sistemi için tıklayınız...