GUY YEDEK LİSTEDE YER ALAN ADAYLAR
Mükellef / Haberler / GUY Yedek Listede Yer Alan Adaylar

 

16.05.2016
ggg

28 Kasım 2015 Tarihinde Yazılı, 16 Mart–01 Nisan 2016 Tarihleri arasında Sözlü bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan ve Yedek Listede Yer Alan Adaylara İlişkin Duyuru.

    A  A

28 Kasım 2015 tarihinde yazılı, 16 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve yedek listede isimleri yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 30-05-2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, 

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

 

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.) 

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) 

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

- Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

6- Mal bildirimi formu

7- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge 

NOT:

- 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.ivdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  


 


Davet Edilen Tüm Yedek Liste İçin Tıklayınız...