İNTERNET VERGİ DAİRESİNDE NELER YAPABİLİRSİNİZ ?

İnternet Vergi Dairesinde;

·        Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi
·       
Kurumlar Vergi Dairesi
·       
Gelir Vergi Dairesi
·       
Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
·       
Gecikme Zammı Hesaplama

·        Erken Ödeme İndirimi Hesaplama

hizmetleri verilmektedir.

 


Vergi Dairesi  Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında hizmet veren Vergi Dairelerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

·        Vergi dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini

·        Yıllık beyan edilen vergilerde 1999 yılı ve aylık vergilerde Ocak 2000 vergilendirme döneminden başlamak üzere beyan edilen vergilerle ilgili tahakkuk – tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini

·        Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk – tahsilat, vadesi gelen ve gelemeyen borç bilgilerini sorgulayabilirler.

·        Ayrıca bu bölümde, gerçek kişiler Nüfus Cüzdanına göre ad, soyad, baba adı, doğum yeri, doğum yılı gibi bilgileri girip, vergi kimlik numarası sorgulama ekranında vergi kimlik numaralarını öğrenebilmekte, internet ortamında motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları durumlarıyla ilgili bilgileri sorgulayarak ödedikleri vergileri ve borçlarını görebilmekte, yine bu bölümde motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezalarının ödenebileceği bankalara da  link bulunmaktadır

·        İnternet Vergi Dairesinden yararlanmak isteyen tüzel kişilerin,

·        İnternet Vergi Dairesinden veya  bağlı olduğu vergi dairesinden temin edebileceği İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)’nu doldurması,

·        İnternet Hizmetleri Başvuru Formu’nun alt kısmında yer alan Beyan metnini imzalaması,

·        Kurum yetkilisi ya da Kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.

·        Bu hizmetten yararlanmak isteyen gerçek kişilerin,

·        İnternet Vergi Dairesinden veya  bağlı olduğu vergi dairesinden temin edebileceği İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)’nu doldurması,

·        İnternet Hizmetleri Başvuru Formu’nun alt kısmında yer alan Beyan metnini imzalayıp bağlı olduğu vergi dairesine gelerek başvuruyu fiilen veya noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin yapması gerekmektedir.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız