Tarihi 23/03/2011

 

>> 09 Ekim 2010 Tarihinde Yazılı Bölümü, 01-12 Kasım 2010 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan ve Yedek Listede Yer Alan Adaylardan İstenecek Belgeler.

 

09 Ekim 2010 tarihinde yazılı bölümü, 01-12 Kasım 2010 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve yedek listede yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak     23.03.2011 tarihinden itibaren 0212 402 44 47 telefon numarasından randevu almak suretiyle en geç  06.04. 2011 günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok. N:5 K:4 Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

 

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

 gerekmektedir.)

 

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

 

5- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı veya onaylı sureti

 

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)
 

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

- Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır.

 

7- Mal bildirimi formu

 

 8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

 

NOT:

- 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.ivdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
                                                    İSİM LİSTESİ

S.NO

ADAY NO

ADI 

SOYADI

2164

64979

ÖMER

CİHAN

2165

67072

ÖVÜNÇ

ÜLKÜ

2166

66320

ÖZLEM

ÇAĞLAYAN

2167

67422

ÖZLEM

VAROL

2168

65780

SALİM

YÜCEDAĞ

2169

61679

SELEN

VAROL

2170

65976

SEMİH

ŞİMŞEK

2171

62317

SİNEM

ÇUBUK

2172

66723

SİNEM

YAĞIZ

2173

66210

ŞAKİR

DAŞDEMİR

2174

64466

ŞENOL

TURAN

2175

68304

ŞÜKRÜ

GEYİK

2176

68315

TAMER

CEBECİ

2177

67105

TOLGA

TAFLAN

2178

65826

UMUT GÖKTUĞ

ÜGÜ

2179

66057

YAŞAR ERKUT

ÜNLÜ

2180

67415

YUSUF

ALAY

2181

64946

ZEYNEP

KOYUNCU

2182

68138

ZEYNEP

YÜKSEL

2183

64858

ABDULLAH

DEMİREL

 

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007

www.ivdb.gov.tr