EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPACAK MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

 

                 Mükelleflerimiz Yıllık  Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edecekleri gelirlerin %5 ini (5281 S.K.'nun 28. maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere %10'unu) aşmaması kaydıyla, eğitim ve sağlık  harcamalarını  (G.V.K.nun mükerrer 121. maddesi çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indirimden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler) indirim konusu  yapmak istemeleri  halinde  bu giderlerini  verecekleri  yıllık beyannamenin 26. nolu sütununda geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından  ibaret  olanların  ise 21 nolu sütununda “Şahıs Sigorta Primleri”  bölümünde göstereceklerdir.