İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)
Not: Başvurunuza işlem yapılabilmesi için Yetki belgenizi bilgiedinme@ivdb.gov.tr e-mail adresine veya (0212) 528 53 58 faks göndermeniz gerekmektedir.

 

*Tüzel Kişinin Ünvanı:
*Tüzel Kişinin adresi:
* Yetkili Kişinin T.C.  Kimlik No:
*Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?          Yazılı      Elektronik
*e- posta adresi: 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler: