Buradasınız

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Yeni Sayfa 1

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci Maddesi Gereğince Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Ekli listede adı geçen adayın anılan göreve atanabilmesi için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak en geç 07.07.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü) Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.     


İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)
- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.
- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

-
Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler (Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi)
- Ortaokul veya lise öğrenimini normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

3- Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı 

4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)  

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)  (Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)  
- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.
- Formun alt kısmındaki bölüm Başkanlığımızca onaylanacaktır.  

6- Mal bildirimi formu (Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)

7- Son üç ay içinde çekilmiş altı (6) adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,  (Evrak tesliminde Başkanlığımız tarafından temin edilecektir.)

 

ADSOYAD
ÖMERAYAR
GÜNSARÇELİK
MEHMETDİLEN